Transact SQL

Cususduur: 3 dagen

Lokatie: Onze cursusruimte in Eindhoven of bij u op locatie

Aantal deelnemers: Maximaal 8

Materialen: MSPress: T-SQL Fundamentals

Welke kennis heb je al: Geen voorkennis nodig

Opzet van de training:

De training wordt gegeven door een trainer die uitgebreide ervaring heeft met het product in de praktijk. De trainer zal deze ervaring middels demo's en presentaties overbrengen op de cursisten. Daarnaast wordt u door uitwerken van oefeningen (geen overtype werk) voorbereid op het gebruik van het product in de praktijk. Buiten de cursus wordt van u verwacht dat u de opgedane kennis verdiept door zelfstudie en het uitwerken van casussen.

Programma:

Dag 1

 • De SQL taal
 • Het relationele model
 • SQL Server architectuur
 • Databases
 • Schema's en objecten
 • Tabellen maken
 • Gegevens integriteit afdwingen
 • Queries met 1 tabel
  • From clausule
  • Where clausule
  • Group By clausule
  • Having clausule
  • Select clausule
  • Order By clausule
  • Top optie
  • Over clausule
  • Case expresie
  • Null waarden
 • Werken met karakter gegevens
 • Werken met datum en tijd gegevens
 • Meta data
 • Relaties in queries
  • Cross joins
  • Inner joins
  • Outer joins

Dag 2

 • Subqueries
  • Scalar
  • Multi Valued
  • Correlated
  • Running aggregates
  • Misbehaving subqueries
 • Tabel expressies
  • Afgeleide tabellen
  • Geneste tabellen
 • Kolom aliassen
 • Views
  • Order By en views
  • View opties
 • In-Line table valued functions
 • Apply operator
 • Union
 • Intersect
 • Except
 • Precedence

Dag 3

 • Pivot data
 • Unpivot data
 • Grouping clausule
 • Cube clausule
 • Rollup clausule
 • Grouping functie
 • Gegevens wijzigen
  • Insert
  • Select into
  • Bulk Insert
  • Identity
  • Delete
  • Truncate
  • Update
 • Merging data
 • Transacties en concurrency
 • Locking and Blocking
 • Isolation levels
 • Deadlocks
 
 
Reliforce Solutions b.v. - Odysseuslaan 75 - 5631 JL Eindhoven - 040 236 84 10 - contact opnemen