SQL Server BI voor ontwikkelaars

Cususduur: 10 dagen, 1 dag per week

Locatie: Onze cursusruimte in Eindhoven of bij u op locatie

Aantal deelnemers: Maximaal 8

Materialen: MSPress: MCTS Exam 70-448 Training Kit

Welke kennis heb je al:

 • Ervaring met ontwerpen en opzetten van een SQL Server database
 • Ervaring met gebruik van Transact SQL statements
 • Kennis van processen in een informatie systeem

Opzet van de training:

De training wordt gegeven door een trainer die uitgebreide ervaring heeft met het product in de praktijk. De trainer zal deze ervaring middels demo's en presentaties overbrengen op de cursisten. Daarnaast wordt u door uitwerken van oefeningen (geen overtype werk) voorbereid op het gebruik van het product in de praktijk. Buiten de cursus wordt van u verwacht dat u de opgedane kennis verdiept door zelfstudie en het uitwerken van casussen.

Programma:

Dag 1

 • Overview van SQL Server Integration Services
 • SSIS Packages maken
 • Data Sources maken
 • Oefening: Een package maken
 • Control Flow objecten
  • Control Flow taken maken
  • Containers in control flow
  • Variabelen gebruiken
  • Script taak
  • Data profiling taak
 • Package testen en debuggen
 • Oefening: Een control flow taken aanmaken

Dag 2

 • Data Flow adapters en transformatie taken gebruiken
  • Source adapters
  • Destinations
  • Transformations
 • Oefening: Data flow taken aanmaken
 • Debugging en Error Handling in SSIS
 • Transakties en checkpoints
 • Execution logging
 • Volgorde in Control Flow
 • Oefening: Precedence constraints
 • Error Paths
 • Data Viewers
 • Event Handlers
 • Breakpoints
 • Oefening: Data Flow Errors

Dag 3

 • Configuring SSIS packages
  • Package configuration
  • SSIS expressies
  • Eigenschap expressies
 • Oefening: Dynamische eigenschappen
 • Deploying packages
  • Een installatie kit maken met de Package Depployment Utility
  • Verspreiden van packages
  • DTUtil command-line utility
 • Oefening: Package verspreiden
 • Security in SSIS
 • Oefening: Een package beveiligen
 • DTExecUI command-line utility
 • DTExec command-line utility
 • Packages in SSMS starten
 • SQL Agent Job maken voor een package
 • Oefening: Packages starten

Dag 4

 • Microsoft Business Intelligence, KPI en Dashboards
 • BI en rapportage
 • Waarom Business Intelligence?
 • Data Analyse en rapportage oplossingen
 • Business Intelligence terminologie en concepten
 • Applicaties die rapportage ondersteunen
 • Oefening; Ontwerp een BI oplossing

Dag 5

 • Overview van SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Installeren van  SQL Server Analysis Services
 • Analysis Services oplossingen ontwikkelen
 • Data Sources en Data Source Views maken
 • Een kubus maken
 • Oefening: Een kubus maken
 • Dimensies configureren
 • Attributen maken
 • Sorteren en groeperen met attributen
 • Oefening: Dimensies en attirbuten maken in de kubus

Dag 6

 • Measures maken
 • Measure groepen maken
 • Oefening: Measures maken in de kubus
 • MDX fundamentals
 • Berekeningen toevoegen in een kubus
 • Oefening: Gegevens uit de kubus halen
 • KPI aan de kubus toevoegen
 • Acties aan de kubus toevoegen
 • Perspectieven aan de kubus toevoegen
 • Vertalingen aan de kubus toevoegen
 • Oefenigen: De kubus functionaliteit uitbreiden

Dag 7

 • Een SSAS database opleveren
 • Een SSAS database beveiligen
 • Oefening: de kubus klaarzetten voor gebruik
 • Een kubus vullen
 • Een SSAS oplossing onderhouden
 • Back-up en restore
 • Oefening: Een kubus vullen
 • Wat is data-mining
 • Een data-mining oplossing maken
 • Een data-mining oplossing valideren
 • Oefening: Data-mining inrichten

Dag 8

 • Wat is Sql Server Reporting Services (SSRS)?
 • Installeren van SSRS
 • Tools in een SSRS oplossing
 • Oefening: Report Designer verkennen
 • Oefening: Report Manager verkennen
 • Een tabel rapport maken
 • Een rapport formatteren
 • Waarden berekenen in een rapport
 • Oefening: Een tabel rapport maken
 • Interactieve navigatie toevoegen aan een rapport
 • Gegevens weergeven
 • Oefening: Het rapport verbeteren

Dag 9

 • Gegevens in het rapport definieren
 • Parameters en filters maken
 • Een parameterlijst gebruiken
 • Oefening: Gegevens ophalen met parameters
 • Report Models
 • Rapporten publiceren
 • Rapporten uitvoeren
 • Caching
 • Snapshots
 • Oefening: Het rapport publiceren

Dag 10

 • Rapport subscriptions
 • Subsciptions maken
 • Subscriptions beheren
 • Data Driven Subscriptions
 • Oefening: Een data driven subcription maken
 • Beheren van een reporting server oplossing
 • Security
 • Oefening: Rechten instellen op rapporten
 • De web-service gebruiken
 • Rapportage beheer automatiseren
 • Rapporten renderen
 • Applicaties rapporten laten gebruiken
 • Oefening: URL Access
 
 
Reliforce Solutions b.v. - Odysseuslaan 75 - 5631 JL Eindhoven - 040 236 84 10 - contact opnemen