Trainingen

   
Deze 3-daagse cursus leert de cursisten welke opdrachten in SQL Server worden geschreven om gegevens op te halen, te bewerken, rechten uit te delen en wat voor uitgebreide mogelijkheden er zijn om te programmeren in de SQL Server omgeving
Prijs: € 1.050,00
Tuning and optimizing Queries Using Microsoft SQL Server
Prijs: € 2.400,00
Deze 10-daagse cursus leert cursisten de onderwerpen die aan bod komen in een BI oplossing met Microsoft producten. Onderdelen van de cursus zijn Microsoft SQL server Integration Services, Analysis Services en Reporting Services. Deze cursus leert de cursisten een oplossing te ontwerpen, maken en verspreiden.
Prijs: € 4.500,00
   
3 daagse training .Net Awareness
Prijs: € 2.400,00
6 daagse Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio training In deze module behandelen we de onderwerpen voor web developement in Visual Studio. Web development is uitgebreidt met het MVC Framework en dat is ook een belangrijk onderdeel van het examen.
Prijs: € 4.800,00
In deze 5-daagse cursus krijgt de cursist inzicht in de ontwikkeling van applicaties voor het Windows platform. Deze zogeheten rich client applicaties worden zowel vanuit de Windows Forms techniek als vanuit WPF ontwikkeld. Alle voorkomende onderwerpen worden in beide technieken behandeld zodat de cursist een gedegen afweging kan maken in de keuze voor de ene of andere techniek.
Prijs: € 1.750,00
In deze 5-daagse cursus krijgt de cursist inzicht in de verschillende manieren waarop binnen de Microsoft omgeving met gegevensbronnen kan worden gecomuniceerd. De volgende technieken komen aan bod: ADO.NET datasets, LINQ to SQL, LINQ to XML, Entity Framework, LINQ to Entities.
Prijs: € 1.750,00
In deze 3-daagse cursus krijgt de cursist inzicht in de manier waarop Microsoft de service georienteerde ontwikkeling vorm heeft gegeven. De deelnemers maken hun eerste service applicatie, leren hoe deze service aangeboden kan worden en wat Microsoft in de cloud aan oplossingen biedt.
Prijs: € 1.350,00
In deze 3-daagse cursus krijgt de cursist inzicht in de werking van de Workflow Foundation. De deelnemers leren omgaan met de standaard activiteiten en soorten workflow die in WF aanwezig zijn en hoe zij zelf activiteiten kunnen toevoegen. Daarnaast is er aandacht voor de overeenkomsten en verschillen met andere workflow oplossingen van Microsoft.
Prijs: € 1.200,00
   
Deze 3-daagse cursus geeft beheerders inzicht in de activiteiten die nodig zijn om een Sharepoint server 2010 op te zetten en te beheren.
Prijs: € 1.200,00
Deze 6-daagse cursus geeft een introductie in het ontwikkelen van Sharepoint uitbreidingen. De cusist leert hoe de Sharepoint omgeving aan te passen is in de applicatie zelf, door gebruik te maken van Sharepoint Designer of Microsoft Visual Studio.
Prijs: € 4.800,00
SharePoint Inrichting en beheer 9 daagse training
Prijs: € 7.200,00
   
Deze 5-daagse cursus leert ontwikkelaars de basis principes die nodig zijn om een Biztalk applicatie te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: schema's, pipelines, orchestrations, mappings en messaging
Prijs: € 2.000,00
Deze 4-daagse cursus geeft beheerders inzicht in de activiteiten die nodig zijn om een Biztalk server 2010 op te zetten en te beheren.
Prijs: € 1.600,00
In deze 5-daagse cursus worden de onderdelen WCF, AppFabric en Azure behandeld.
Prijs: € 2.250,00
Deze 5-daagse cursus leert ontwikkelaars de basis principes die nodig zijn om een Biztalk applicatie te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: schema's, pipelines, orchestrations, mappings en messaging
Prijs: € 2.250,00
   
Door de toename van hackpogingen wordt de behoefte aan 'hacker-proof' applicaties steeds groter. Op dit moment investeren bedrijven miljoenen euro’s in het beveiligen van slecht geprogrammeerde applicaties. Door middel van de Security Development Lifecycle wordt security als het ware ingebakken in het proces van applicatieontwikkeling zelf. De deelnemers leren de tools kennen die in het proces gebruikt kunnen worden en een scenario dat direct in de praktijk kan worden toegepast.
Prijs: € 3.000,00
Security workshop Opzet van de training:De workshop wordt gegeven door een trainer met uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van (web)applicaties en opzetten van ontwikkelscenario’s. De trainer zal deze ervaring middels demo's en presentaties overbrengen op de deelnemers. In deze workshop worden voorbeelden gegeven van de werkwijze van hackers en de tools die ze gebruiken.
Prijs: € 1.000,00
   
Object Orientation Analysis and Design using UML (5 dagen)
Prijs: € 4.000,00
In deze 3-daagse cursus zet de cursist de eerste stappen in programmeren. Als eerste wordt natuurlijk de programmeer omgeving uitgelegd. Vervolgens zetten we de eerste stappen in het leren van een programmeertaal door steeds in een stukje theorie te combineren met het toepassen van deze theorie in een oefening. Aan het einde van de cursus heeft de cursist een werkende applicatie opgebouwd die ook kan dienen als naslagwerk.
Prijs: € 2.400,00
In deze 3-daagse cursus krijgt de cursist inzicht in de Object Orientatie. Voor het gebruik van het Microsoft .NET Framework is het van belang een goed inzicht te hebben in Object Georienteerd Programmeren (OOP). De programmeertaal waarin de .NET applicatie's worden ontwikkeld zijn altijd Object Georienteerd. De cursist leert de basisbeginselen van Object Orientatie en hoe deze toe te passen in de code.
Prijs: € 2.400,00
Course Ouytline Programming in C# with Microsoft Visual Studio
Prijs: € 4.800,00
   
Developing Windows Azure and Webservices
Prijs: € 6.400,00
Alle prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Voor alle cursussen geldt dat de in de prijs is inbegrepen deelname aan de training, gebruikte materialen, koffie, thee, frisdrank, lunch, inschrijving en administratiekosten. Indien u meer dan 2 deelnemers wilt inschrijven of diverse trainingen wilt volgen verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een aanbieding op maat.
 
 
Reliforce Solutions b.v. - Odysseuslaan 75 - 5631 JL Eindhoven - 040 236 84 10 - contact opnemen